BODY

TECHNO

IMAGE

[LUST SUPPER]

Fetish Party with an emphasis on "party". A night of freaks and fetishists, celebrating totally unrestricted fun and fantasy.

[FILOZOFIA]

Zero random people. Zero tolerance for groping. Zero jeans and t-shirts. Zero kitsch i cheesiness.

[ZASADY]

Club cards. Strict dress code. No photo. No means no.

[MIEJSCE]

Modern, zadbany, klimatyczny club. Playrooms. BDSM furniture. Cloakroom i changing room. Professional sound system. Large bar.

[MUZYKA]

Techno. Minimal. Electro. Machine body music. Few djs. Full dancefloor.

[WIDOK]

Lights. Visuals. Art. Porno.

[UBIÓR]

Latex. Leather. Fur. Uniform. Harnessees. Corsets. Lingerie. Nudity. Your imagination. Be freak. Dress to impress. Dress to extreme. No casual. No sports.

[PARTY RULES]
[CLUB CARDS]

Only members with club cards can attend Lust Supper. No exceptions.

[STRICT DRESS CODE]

You can come dressed in t-shirt and jeans, then leave them in the cloakroom. Have fun in full fetish outfit only.

[NO PHOTO POLICY]

Do not, under any circumstances, take pictures (even selfies) anywhere in the party area. Our official photographer will be happy to take some photos of you, if desired.

[NO MEANS NO]

Do not touch or whip anyone without permission. Don't be pushy or aggressive. Such behavior will lead to ejection from the event. And termination of membership.

FREEDOM

ENERGY

ECSTASY

FETISH

FANTASY

FUN

[DRESS CODE]

Our slogan is FETISH FANTASY FUN. It also means we have a strict dress code.

[YES]

Latex, leather, harnesses, chains, corsets, lingerie, furs, uniforms, cassocks and vestments, drag, burlesque, baroque, full themed costumes (medical, maid etc), body art, naked skin.

[NO]

Casual wear, sports wear, plain suit without fetish accessories. In other words: if you're wearing your outfit, you go out into the city, stick to a normal club and no one looks at you strangely - it's definitely NOT a good outfit! It's supposed to be naughty. It's supposed to be perverse. It has to be fantasy. You are not sure if your dress will go through our selection? Write to us: info@lustsupper.com

[CLUB CARDS]

We want you to feel free and safe on Lust Supper. For this reason, only members with club cards can attend our party. The card is free and issued for all future events. However, you can lose your membership for a gross violation of our rules.

[HOW CAN I GET THE CLUB CARD?]

Apply through our form!

Achtung: every person must have a card. You are a couple - send two applications!

[OK, I HAVE SENT THE APPLICATION – WHAT'S NEXT?]

Do not panic, do not spam us, wait. We grant cards once in a while.

Check your email. Note: a message from us could have gone into the spam folder.

Weeks have passed and still nothing? Unfortunately, the number of applications is greater than the number of cards we can admit. For this reason, we reserve the right to select. We do not provide information about pending or rejected applications. The only message is sent when the card is received.

 

I give consent to the storage and processing of my data

.
LS
XII
11
05
.
[MORE INFO]
.
WØMXN
LUST SUPPER
APOKALIPSTICK
.
08 06 TAMA POZNAŃ
.
[INFO SOON]

CIAŁO

TECHNO

OBRAZ

[LUST SUPPER]

Fetish Party z naciskiem na „party”. Noc freaków i fetyszystów, celebrująca niczym nieskrępowaną zabawę i fantazję.

[FILOZOFIA]

Zero przypadkowych ludzi. Zero tolerancji dla nachalności. Zero jeansów i t-shirtów. Zero kiczu i tandety.

[ZASADY]

Karty klubowe. Ścisły dress code. No photo. No means no.

[MIEJSCE]

Nowoczesny, zadbany, klimatyczny klub. Playroomy. Meble BDSM. Szatnia i przebieralnia. Profesjonalne nagłośnienie. Duży bar.

[MUZYKA]

Techno. Minimal. Electro. Machine body music. Kilku djów. Pełen dancefloor.

[WIDOK]

Światła. Wizuale. Sztuka. Porno.

[UBIÓR]

Lateksy. Skóry. Futra. Mundury. Uprzęże. Gorsety. Bielizna. Nagość. Twoja wyobraźnia. Bądź freakiem. Dress to impress. Dress to extreme. No casual. No sports.

[ZASADY IMPREZY]
[KARTY KLUBOWE]

Wstęp na Lust Supper mają tylko osoby posiadające karty klubowe. Bez wyjątków.

[ŚCISŁY DRESS CODE]

W t-shirtach i jeansach możesz przyjść, ale zostaw je w szatni. Na Lust Supper baw się tylko w pełnym outficie w stylu fetish.

[NO PHOTO POLICY]

Na terenie imprezy pod żadnym pozorem nie rób zdjęć - nawet selfie. Nasz akredytowany fotograf z chęcią zrobi Ci kilka fot, jeśli tylko będziesz tego chciał.

[NO MEANS NO]

Nie dotykaj ani nie uderzaj batem innych osób bez pozwolenia. Nie bądź nachalny, ani agresywny. Za takie zachowania wypraszamy. I pozbawiamy kart klubowych.

WOLNOŚĆ

ENERGIA

EKSTAZA

FETISH

FANTASY

FUN

[DRESS CODE]

Nasz slogan to FETISH FANTASY FUN. A to oznacza ścisły dress code.

[DOZWOLONE]

Lateksy, skóry, uprzęże, łańcuchy, gorsety, bielizna, futra, mundury, sutanny i habity, styl drag, styl burleska, stroje z innej epoki, pełne stroje tematyczne (medical, maid itp), body art, nagie ciało.

[NIEDOZWOLONE]

Codzienne ciuchy, ubrania sportowe, zwykły garnitur bez dodatków fetish. Innymi słowy: Jeśli masz na sobie swój outfit, wychodzisz na miasto, wbijasz do normalnego klubu i nikt na Ciebie dziwnie nie patrzy – to to na pewno NIE jest dobry strój! Ma być niegrzecznie. Ma być perwersyjnie. Ma być z fantazją. Nie jesteś pewien czy Twój strój przejdzie przez naszą selekcję? Napisz do nas: info@lustsupper.com

[KARTY KLUBOWE]

Chcemy, żebyście czuli się na Lust Supper bezpiecznie i swobodnie. Z tego względu wstęp na imprezę mają tylko osoby posiadające karty klubowe. Karta jest darmowa, wydawana jednorazowo i bezterminowo. Można ją jednak stracić za rażące złamanie naszych zasad.

[W JAKI SPOSÓB ZDOBYĆ KARTĘ KLUBOWĄ?]

Aplikuj przez nasz formularz!

Achtung: każda osoba ma swoją kartę. Jesteście parą - wyślijcie dwa zgłoszenia!

[OK, WYSŁAŁEM ZGŁOSZENIE – CO TERAZ?]

Nie panikuj, nie zasypuj nas wiadomościami, czekaj. Karty przyznajemy raz na jakiś czas.

Sprawdzaj swoją skrzynkę. Uwaga: wiadomość od nas mogła wpaść do spamu!

Mijają tygodnie i nadal nic? Niestety ilość zgłoszeń jest większa niż ilość kart, które możemy przyznać. Z tego względu zastrzegamy sobie prawo do selekcji. Nie udzielamy informacji na temat zgłoszeń oczekujących oraz odrzuconych. Jedyny komunikat zostaje wysłany w momencie otrzymania karty.

 

Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych

.
LS
XII
11
05
.
[WIĘCEJ INFO]
.
WØMXN
LUST SUPPER
APOKALIPSTICK
.
08 06 TAMA POZNAŃ
.
[INFO WKRÓTCE]

Post #495


CIAŁO

TECHNO

OBRAZ

[LUST SUPPER]

Fetish Party z naciskiem na „party”. Noc freaków i fetyszystów, celebrująca niczym nieskrępowaną zabawę i fantazję.

[FILOZOFIA]

Zero przypadkowych ludzi. Zero tolerancji dla nachalności. Zero jeansów i t-shirtów. Zero kiczu i tandety.

[ZASADY]

Karty klubowe. Ścisły dress code. No photo. No means no.

[MIEJSCE]

Nowoczesny, zadbany, klimatyczny klub. Playroomy. Meble BDSM. Szatnia i przebieralnia. Profesjonalne nagłośnienie. Duży bar.

[MUZYKA]

Techno. Minimal. Electro. Machine body music. Kilku djów. Pełen dancefloor.

[WIDOK]

Światła. Wizuale. Sztuka. Porno.

[UBIÓR]

Lateksy. Skóry. Futra. Mundury. Uprzęże. Gorsety. Bielizna. Nagość. Twoja wyobraźnia. Bądź freakiem. Dress to impress. Dress to extreme. No casual. No sports.

[ZASADY IMPREZY]
[KARTY KLUBOWE]

Wstęp na Lust Supper jest tylko dla osób posiadających karty klubowe. Bez wyjątków.

[ŚCISŁY DRESS CODE]

W t-shirtach i jeansach możesz przyjść, ale zostaw je w szatni. Na Lust Supper możesz się bawić tylko w pełnym outficie w stylu fetish.

[NO PHOTO POLICY]

Na imprezie pod żadnym pozorem nie używaj aparatu – także tego w telefonie.
Nasz akredytowany fotograf z chęcią zrobi zdjęcia wszystkim osobom, które będą sobie tego życzyć.

[NO MEANS NO]

Nie dotykaj ani nie uderzaj batem innych osób bez pozwolenia. Nie bądź nachalny ani agresywny. Za takie zachowania wypraszamy. I pozbawiamy kart klubowych.

WOLNOŚĆ

ENERGIA

EKSTAZA

FETISH

FANTASY

FUN

[DRESS CODE]

Lust Supper to impreza organizowana pod hasłem FETISH FANTASY FUN. Kluczową zasadą jest więc ścisły dress code:

[DOZWOLONE]

Lateksy, skóry, uprzęże, łańcuchy, gorsety, bielizna, futra, mundury, sutanny i habity, styl drag, styl burleska, stroje z innej epoki, pełne stroje tematyczne (medical, maid itp), wszelkie dziwactwa, nagie ciało.

[NIEDOZWOLONE]

Codzienne ciuchy, ubrania sportowe, zwykły garnitur bez dodatków fetish. Innymi słowy: Jeśli masz na sobie swój outfit, wychodzisz na miasto, wbijasz do normalnego klubu i nikt na Ciebie dziwnie nie patrzy – to to na pewno NIE jest dobry strój! Ma być niegrzecznie. Ma być perwersyjnie. Ma być z fantazją. Nie jesteś pewien czy Twój strój przejdzie przez naszą selekcję? Napisz do nas: info@lustsupper.com

[KARTY KLUBOWE]

Chcemy, żebyście czuli się na Lust Supper bezpiecznie i swobodnie. Z tego względu wstęp na imprezę mają tylko osoby posiadające karty klubowe. Karta jest darmowa, wydawana jednorazowo i bezterminowo. Można ją jednak stracić za rażące złamanie naszych zasad.

[W JAKI SPOSÓB ZDOBYĆ KARTĘ KLUBOWĄ?]

Aplikuj przez nasz formularz!

Achtung: każda osoba ma swoją kartę. Jesteście parą – wyślijcie dwa zgłoszenia!

[OK, WYSŁAŁEM ZGŁOSZENIE – CO TERAZ?]

Nie panikuj, nie zasypuj nas wiadomościami, czekaj. Karty przyznajemy raz na jakiś czas.

Sprawdzaj swoją skrzynkę. Uwaga: wiadomość od nas mogła wpaść do spamu!

Mijają tygodnie i nadal nic? Niestety ilość zgłoszeń jest większa niż ilość kart, które możemy przyznać. Z tego względu zastrzegamy sobie prawo do selekcji. Nie udzielamy informacji na temat zgłoszeń oczekujących oraz odrzuconych. Jedyny komunikat zostaje wysłany w momencie otrzymania karty.

 

Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych

.
LS
XII
11
05
.
[WIĘCEJ INFO]
.
WØMXN
LUST SUPPER
APOKALIPSTICK
.
08 06 TAMA POZNAŃ
.
[INFO WKRÓTCE]

Automatycznie zapisany szkic

Soda Underground Stage

Plac Komuny Paryskiej 6

Łódź

soda

#500 pocztowe

CIAŁO

Techno

OBRAZ

[LUST SUPPER]

Fetysz impreza z naciskiem na "impreza". Noc freaków i fetyszystów, celebrująca niczym nieskrępowaną zabawę i fantazję.

[FILOZOFIA]

Zero przypadkowych ludzi. Zero raz dla nachalności. Zero jeansów i t-shirtów. Zero kiczu i tandety.

[ZASADY]

Karty klubowe. Kowalewski Dress Code. Brak zdjęcia. Nie oznacza nie.

[MIEJSCE]

Nowoczesny, zadbany, klimatyczny klub. Playroomy. Meble BDSM. Szatnia i przebieralnia. Profesjonalne nagłośnienie. Bar duży.

[MUZYKA]

Techno. Minimalne. Electro. Muzyka ciała maszynowego. Kilku DJów. Pełen Dancefloor.

[WIDOK]

Światła. Wizuale. Sztuka. Porno.

[UBIÓR]

Na lateksy. Skóry. Futra. Na Muncie. W uprzęże. W gorsety. Bielizna. Nagość. Twoja wyobraźnia. Solowym freakiem. Sukienka do zaimponować. Sukienka do ekstremalnych. Nie na co dzień. Nie ma sportu.

[ZASADY IMPREZY]
[KARTY KLUBOWE]

Wstęp na Lust Supper jest tylko dla osób posiadających karty klubowe. Bez wyjątków.

[ŚCISŁY DRESS CODE]

W t-Shirtach i jeansach ZZ przyjść, ale Zostaw to je w szatni. Na Lust Supper ZZ się bawić tylko w pełnym outficie w stylu fetysz.

[NO PHOTO POLICY]

Na imprezie pod żadnym pozorem nie używaj nazyw – także tego w telefonie.
Nasz akredytowany fotograf z chęcią zrobi zdjęcia Heja osobom, które bėda sobie tego życzyć.

[NO MEANS NO]

Nie dotykaj ani nie uderzaj Bem DVCD osób bez pozwolenia. Nie solowym nachalny ani agresywny. Za takie zachowania Wypraszamy. Ja pozbawiamy kart klubowych.

WOLNOŚĆ

ENERGIA

EKSTAZA

Fetysz

Fantasy

Zabawy

[DRESS CODE]

Lust Wieczerza do impreza organizowana pod hasłem fetysz FANTASY FUN. Kluczową zásada jest więc Kowalewski dress code:

[DOZWOLONE]

Lateksy, skóry, uprzęże, łańcuchy, gorsety, Bielizna, futra, mundury, sutanny i habity, styl Drag, styl Burleska, stroje z Grechuta epoki, podpiwniczenie stroje tematyczne (medyczne, Pokojówka itp), wszelkie dziwactwa, nagie ciało.

[NIEDOZWOLONE]

Codzienne ciuchy, morelove sportowe, zwykły garnitur bez dodatków fetysz. Innymi słowy: Jeśli potrwafi masz na sobie swĂłj outfit, wychodzisz na miasto, wbijasz do normalnego klubu i nikt na Ciebie dziknie nie patrzy – to na na pewno NIE jest dobry strój! Ma być niegrzecznie. Ma być perwersyjnie. Ma być z fantazją. Nie odwiecznymi należna czy Twój strój przejdzie przez naszą selekcję? Napisz do nas: info@lustsupper.com

[KARTY KLUBOWE]

Chcemy, żebyście czuli się na Lust Supper działa i swobodnie. Z tego względu wstęp na imprezę mają tylko osoby posiadające karty klubowe. Karta jest darmowa, wydawana jednorazowo i bezterminowo. Można ją jednak stracić za rażące złamanie naszych zasad.

[W JAKI SPOSÓB ZDOBYĆ KARTĘ KLUBOWĄ?]

Aplikuj przez nasz pojawi!

Achtung: Każda osoba ma swoją kartę. Jesteście parą-wyślijcie dwa zgłoszenia!

[OK, WYSŁAŁEM ZGŁOSZENIE – CO TERAZ?]

Nie panikuj, nie zasypuj nas wiadomościami, czekaj. Karty przyznajemy raz na polskojęzyczne czas.

Sprawdzaj swoją skrzynkę. Uwaga: wiadomość od nas mogła wpaść do spamu!

Mijają tygodnie i nadal nic? Niestety ilość zgłoszeń jest większa niz ilość kart, które możemy przyznać. Z tego względu Zastrzegamy sobie prawo do selekcji. Nie udzielamy informacji na temat zgłoszeń oczekujących oraz odrzuconych. Jedyny żadny zostaje wysłany w momencie otrzymania karty.

 

Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych

.
Ls
Xii
11
05
.
[WIĘCEJ INFO]
.
W: WØMXN
ŻĄDZA WIECZERZA
APOKALIPSTICK
.
08 06 TAMA POZNAŃ
.
[INFO WKRÓTCE]