Hajs

⛓ REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ⛓

 1. Lust Supper jest eventem tylko dla klubowiczów. Bilet jest ważny, jeśli jego posiadacz spełnia jeden z warunków:
  • odebrał już (i jest w stanie okazać na wejściu) kartę klubową* Lust Supper,
  • dostał od nas mailem zaproszenie do odbioru karty klubowej* Lust Supper na niniejszej edycji.

  W przypadku niespełnienia któregoś z warunków bilet jest nieważny - nie uprawnia do wstępu na imprezę!

 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w evencie przez posiadacza biletu organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu biletu ani przeniesienia go na kolejną edycję.
 3. Bilet może zostać odsprzedany innej osobie.
 4. W przypadku odwołania imprezy przez organizatora posiadacz biletu może:
  • przenieść bilet na jedną z trzech następnych edycji imprezy,
  • ubiegać się o zwrot pieniędzy.

  Prośby o zwrot powinny być kierowane drogą mailową na adres info@lustsupper.com. W przypadku braku takiej prośby bilet zostanie przeniesiony.

ZGADZAM SIĘ
I CHCĘ KUPIĆ BILET

 

* Nie masz jeszcze karty klubowej? Aplikuj!

⛓ REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ⛓

 1. Lust Supper jest eventem tylko dla klubowiczów. Bilet jest ważny, jeśli jego posiadacz spełnia jeden z warunków:
  • odebrał już (i jest w stanie okazać na wejściu) kartę klubową* Lust Supper,
  • dostał od nas mailem zaproszenie do odbioru karty klubowej* Lust Supper na niniejszej edycji.

  W przypadku niespełnienia któregoś z warunków bilet jest nieważny - nie uprawnia do wstępu na imprezę!

 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w evencie przez posiadacza biletu organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu biletu ani przeniesienia go na kolejną edycję.
 3. Bilet może zostać odsprzedany innej osobie.
 4. W przypadku odwołania imprezy przez organizatora posiadacz biletu może:
  • przenieść bilet na jedną z trzech następnych edycji imprezy,
  • ubiegać się o zwrot pieniędzy.

  Prośby o zwrot powinny być kierowane drogą mailową na adres info@lustsupper.com. W przypadku braku takiej prośby bilet zostanie przeniesiony.

ZGADZAM SIĘ
I CHCĘ KUPIĆ BILET

 

* Nie masz jeszcze karty klubowej? Aplikuj!